เริ่มแล้วนะครับ....กับงาน "เกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 10" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

สิงห์สยามพร้อมให้บริการทุกท่านครับ พบกันที่บู๊ท B25 โซนไม้แขวนด้านหลังอาคารศูนย์กีฬาครับ งานเกษตรศรีราชาแฟร์ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม รวม 9 วัน ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นสำคัญ เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และบริการวิชาการแก่ชุมชน

ทั้งนี้ กิจกรรมหลักประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการของนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก การจัดฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้สนใจ และการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพจากทุกภาคทั่วประเทศ ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมชม และซื้อสินค้าภายในงาน