ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่าน เข้าสู่งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มวันนี้วันแรกครับ ในงานพบกับโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ อีกมาหมาย ทั้งเครื่องสีข้าว เครื่องแพ็คสูญญากาศ เครื่องยนต์เบนซิน สิงห์สยาม พร้อมให้บริการทุกท่านครับ เชิญเลย

​มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงาน เกษตรอีสานใต้ 2559 ภายใต้แนวคิด 'ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน' น้อมนำพระราชกรณียกิจที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร การแสดงพันธุ์พืชและสัตว์เศรษฐกิจ เครื่องจักรกลการเกษตร การให้ความรู้ด้านพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน การประกวดพืชและสัตว์ การเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ อันมีรากฐานจากภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแพทย์ทางเลือกที่นำเสนออาหารและยาบำรุงสุขภาพจากผลผลิตทางการเกษตรของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภูมิภาคเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย รวมถึงการแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากทุกภูมิภาค และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น