​งานเกษตรแฟร์ 2559 ม.เกษตรฯ วิทยาเขตบางเขน ปีนี้สิงห์สยาม จัดเต็มโปรโมชั่ดีๆ ให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับ ปีนีอยู่ประตู1 งามวงศ์วาน ด้านซ้ายมอ ใกล้กองอำนวยการ และ ธ.กรุงศรี เชิญมาทดลองทดสอบกันได้เลยครับ

สำหรับโซนจัดแสดงสินค้าในปีนี้แบ่งเป็น 11 โซน แถมยังมีการแนะนำอาชีพเสริม อาทิ การปลูกถั่วลิสง การเลี้ยงไข่มดแดง หรือการทำแผ่นผนังจากใบสัก เป็นต้น

กิจกรรมในงานเกษตรแฟร์ 2559 ที่น่าสนใจ
 • การแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร หรือพันธุ์พืชที่น่าสนใจ
 • นิทรรศการ 60 ปี ทุนอานันทมหิดล 60 ปีแห่งการพัฒนาคนเพื่อสังคมไทย 
 • นิทรรศการ 60 ปี ทุนอานันทมหิดล 60 ปีแห่งการพัฒนาคนเพื่อสังคมไทย
 • การประกวดวาดภาพ "โลกใต้น้ำ" และการจัดตู้ปลาระดับนักเรียน
 • การประกวดกล้วยไม้
 • การประกวดผลไม้
 • การประกวดปลากัด
 • การประกวดแพะ
 • การประกวดไก่พื้นเมือง
 • การประกวดพื้นไร่
 • ​งานแสดงและการประกวดสัตว์เลี้ยง