บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร และเจ้าของตราสินค้า "สิงห์สยาม" ร่วมกับ หจก.สหยนต์บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม ร่วมบริจาค เครื่องสีข้าวเครื่องยนต์เบนซิน เครื่องตัดหญ้า ตรา สิงห์สยาม และอุปกรณ์กีฬา เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท ให้แก่ โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน อ.พล จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวทางตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกข้าว มีแปลงผักปลอดสารพิษ เลี้ยงเป็ด ไก่ไข่ เป็นอาหารกลางวันแก่เด็กๆ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานเกษตรกรในชุมชนรักในอาชีพเกษตรกรรม และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรให้แก่ชุมชนที่

​ยั่งยืนอีกด้วย "เพราะการให้ คือหัวใจของความสำเร็จ"

กับ 25 โรงเรียน วิถีพอเพียง เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน หนึ่งในกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้ง บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร