บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร และเจ้าของตราสินค้า "สิงห์สยาม" ร่วมกับ บจก.คูโบต้าอีสาน จ.นครราชสีมา จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม ร่วมบริจาค เครื่องสีข้าว เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องตัดหญ้า ตรา สิงห์สยาม และอุปกรณ์กีฬา เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท ให้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นสถานศึกษาตามแนวทางตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกข้าว อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลานเกษตรกรในชุมชนรักในอาชีพเกษตรกรรม และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรให้แก่ชุมชนที่ยั่งยืนอีกด้วย

"เพราะการให้ คือหัวใจของความสำเร็จ" กับ 25 โรงเรียน วิถีพอเพียง เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน หนึ่งในกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม

​เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้ง บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร