บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2559 บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร และเจ้าของตราสินค้า "สิงห์สยาม" ร่วมกับ บริษัท คูโบต้า เอ็มเอสเอ็ม จำกัด จัดกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคม ร่วมบริจาค เครื่องสีข้าว เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องตัดหญ้า ปุ๋ย ตรา สิงห์สยาม และอุปกรณ์กีฬา เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัท โดยมี คุณพัชรินทร์ วงศ์ศิริเดช กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัท ส่งมอบสิ่งของต่างๆ ให้แก่ โรงเรียนไผ่ดำรัชมังคลาภิเษก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนตามแนวทางตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกข้าว มีแปลงผักปลอดสารพิษ เลี้ยงเป็ด ไก่ไข่ เป็นอาหารกลางวันแก่เด็กๆ อีกทั้งยังปลูกจิตสำนึกให้รักในอาชีพเกษตรกร และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ชุมชนที่ยั่งยืนอีกด้วย

"เพราะการให้ คือหัวใจของความสำเร็จ" กับ 25 โรงเรียน วิถีพอเพียง เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน

​หนึ่งในกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการก่อตั้ง บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร