ทีมวิศวกร ฝ่ายเครื่องจักรกล บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมการใช้งานและการเขียนโปรแกรมเครื่องกลึง CNC ยี่ห้อ Mazak ให้กับลูกค้า
เมื่อวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงงานของลูกค้า หากท่านต้องการจัดการฝึกอบรม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการ สายด่วน 02-6211055