สวัสดีครับ วันนี้ พี่สิงห์สยาม มีตัวอย่างของเกษตรกรต้นแบบที่ซื้อเครื่องสีข้าวสิงห์สยามรุ่น MS-475 RM ไปใช้สร้างรายได้และสร้างการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน มานำเสนอครับ 

โรงเรียนสถาพรวิทยา ต.ลำพยา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยมี อ.ชาตรี เป็นผู้ดูแล้วแผนกวิชาเกษตร ได้มีการสอนวิชาเกษตรในด้านต่างๆเช่น การทำนา ขยายพันธุ์ปลาและกบ ทำปุ๋ยอินทรี เพาะเห็ด เพาะปลูกพืชผักต่างๆ เป็นต้น

โดยนักเรียนของ อ.ชาตรี ศึกษาจบออกไปจะมีรายได้ติดตัวไปคนละ 40,000บาท ติดตัวออกไปด้วยจากการเรียนวิชาเกษตรและขายผลผลิตทางการเกษตร และได้ยังเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาการประกอบอาชีพเกษตรทางด้านต่างๆอีกด้วยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าที่พัก น้ำ ไฟ อาหาร 3 มื้อ และยังเปิดเพจทางเฟสบุ๊คไว้ให้ศึกษาอีกชื่อเรียนเกษตรง่ายๆกับครูชาตรี ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก อาทิเช่น รายการเส้นทางเศรษฐี ทางช่อง 7 , รายการคนไทยหัวใจเกษตร ทางช่อง 9 , รายการเพื่อนเกษตร ทางช่อง 7