การดูแลเก็บรักษาเครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้าสะพายหลังจะรวมถึงการตรวจน้ำมันเชื้อเพลิงข้างในถังน้ำมัน การเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน การกลั่นกรองก่อนที่จะจัดเก็บเข้าที่ และการปลดแบตเตอรี่ นอกเหนือจากขั้นตอนเหล่านี้แล้ว เราควรชำระล้างเครื่องตัดหญ้าอย่างละเอียดละออก่อนที่จะนำไปจัดเก็บ สำหรับเครื่องตัดหญ้าควรถูกนำไปเก็บไว้ในเขตพื้นที่ที่มีความพ้นภัยจากสภาพอากาศที่เปียกแฉะชื้น อาจต้องคลุมเครื่องตัดหญ้าด้วยผ้าเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องตัดของพวกเขาจะปลอดภัยจากการเปียกฝน และสิ่งสกปรกต่างๆ การดูแลเก็บรักษาเครื่องตัดหญ้าจะมีคุณค่ามากในช่วงฤดูหนาว และฤดูฝน
     
     เคล็ดลับการดูแลเก็บรักษาเครื่องตัดหญ้า 
ช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน เครื่องตัดหญ้าจะถูกนำมาใช้งานเป็นเสมอ เลยไม่จำเป็นต้องการการดูแลมากเท่ากับช่วงฤดูหนาวหรือฤดูฝน โดยมากจะเก็บเครื่องตัดหญ้าไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยจากภูมิอากาศ และควรชะล้างเครื่องตัดหญ้าเป็นประจำทั้งภายในและภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว เพราะจะช่วยคุ้มครองปัญหาบางส่วนที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ 

 

ข้อมูลอ้างอิง : https://kasettakonthai.wordpress.com