ข้าวเหนียวเขียวงูเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพดีและเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และแหล่งเพาะปลูกส่วนใหญ่จะอยู่ที่ทางภาคเหนือของประเทศ มีการปลูกมากในจังหวัดเชียงราย สำหรับพันธุ์ที่ขายกันอยู่ทั่วไปในท้องตลาดจะเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงู พันธุ์ กข.6 ซึ่งได้รับการขัดสีให้มีขนาดของเม็ดที่เรียวยาวแหลมและมีสีขาวแตกต่างจากข้าวเหนียวพันธุ์อื่น จากผลการสำรวจของกรมการข้าวพบว่าในแต่ละปี ข้าวเหนียวเขี้ยวงูของจังหวัดเชียงรายได้มีการส่งให้กับพื้นที่ภาคกลางตกปีละประมาณ 250-350 ล้านตัน และมีราคาตันละ 40,000 บาท ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้ถึงปีละ 10-15 ล้านบาท แต่ในปัจจุบันข้าวเหนียวเขี้ยวงูจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องผ่านขั้นตอนการผลิตหลายขั้นตอน

   ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายจึงเล็งเห็นควรนำพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงูมาพัฒนาขึ้นใหม่แทนการนำข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 มาใช้แทนข้าวเหนียวเขี้ยวงู เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการผลิตและช่วยให้มีต้นทุนในการผลิตที่ถูกลงเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง โดยทางศูนย์วิจัยฯ ได้ทดลองปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงูมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบันได้มีการปรับปรุงการเพาะปลูกและการทดลองมาตลอดระยะเวลาที่ทำการทดลองจนได้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูสายพันธุ์ใหม่ สายพันธุ์ G.S.No.8974 ลักษณะที่ได้จะเป็นข้าวที่มีเม็ดเรียวยาว สีขาว และทนทานต่อโรคต่างๆ ได้ดี และหลังจากได้ทดลองทำการหุงให้สุกเม็ดข้าวที่ได้จะเหนียวนุ่ม เรียงตัวสวยไม่เละ มีสีขาวในลักษณะเลื่อมเป็นมันและมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน ที่สำคัญยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดคลอเลสเตอรอล เมื่อรับประทานเป็นประจำจึงช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคหัวใจ โรคปอด และยังช่วยป้องกันการเกิดอาการวัยทองได้อีกด้วย

 

     สำหรับตลาดส่วนใหญ่ที่รับซื้อข้าวเหนียวเขี้ยวงูจะมีจุดประสงค์ในการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขนมหวาน เช่น ข้าวเหนียวมูน นอกจากนี้กรมการข้าวได้มีการลงนามข้อตกลงในการผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงูร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ในการรับซื้อข้าวเหนียวเขี้ยวงูจากเกษตรผู้ผลิต โดยทางศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายจะได้ทำการคัดเลือกเกษตรกรเพื่อทำการปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตจำนวน 10 ไร่ และทางกรมการข้าวยังมีแนวคิดที่จะจดทะเบียนให้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเป็นข้าว GI อีกชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าจะมีการส่งออกที่มากขึ้นในอนาคต สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการเพาะปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงูสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย หมายเลขโทรศัพท์ 0 5372 1578 ในวันและเวลาราชการ

*ข้อมูลจาก : 
http://www.farmthailand.com