ทำไมทำเกษตรแล้วถึงจน... ก็อาจจะตอบกันเป็นเสียงเดียวว่า ปุ๋ย ยา ค่าแรง พันธุ์พืช แพงของแพงทุกๆ อย่าง ผลผลิตไม่ได้ราคา ภัยแล้ง-น้ำท่วม ภัยธรรมชาติถ้าหากไม่ได้อยู่วงการเดียวกัน
เราก็อาจจะเชื่อว่ามันจริง เพราะเกษตรกรทุก ๆ คนอาจจะบอกในทำนองเดียวกันมาโดยตลอด ... แต่บางครั้งมันก็ไม่จริงเสมอไปครับ เพราะเหตุผลที่พูดมานั้น มันเป็นเพียงส่วนนึงเท่านั้น
สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกษตรกรหรือทุกอาชีพนั้นมีรายได้น้อย คือ "รูรั่วของชีวิต" 

แทบทุกอาชีพครับ ที่ใช้จ่ายกันเกินตัว มีรูรั่วทั้งร่างกายก็ว่าได้ ลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูครับ พอครบเดือนนำมาหักลบกันดูจะเห็นว่าชีวิตเราอยู่ได้หรือไม่ได้ หากอยู่ไม่ได้สิ่งแรกที่ต้องทำครับ
คือ "การลดรายจ่าย" เมื่อเราสามารถลดรายจ่ายได้แล้วนั้น เราก็จะมี "รายเหลือ" ขึ้นทันที ชีวิตก็จะดึขึ้นตาม เมื่อทำแบบนั้นเสร็จเรามาหาวิธีเพิ่มรายได้กันครับ ถ้าทำได้อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้น
รับรองครับ "หายจนแน่นอน"

เกษตรกรส่วนใหญ่นั้นนำเงินไปลงทุนปลูกพืชเชิงเดี่ยวกันส่วนมาก เมื่อขายจะได้เงินเยอะ ๆ ในคราวเดียว แล้วจะเอาเงินนั้นมาซื้อทุกสิ่งอย่างที่อยากได้  ทำให้เกิดปัญหาหลาย ๆ อย่างตามมา
อย่างไม่จบสิ้น เช่น ผลผลิตเกิดการล้นตลาดหรือเกิดภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม ฝนแล้ง แมลงมา เชื้อราบุก ฯลฯ จะทำอย่างไร ? การปลูกพืชเชิงเดี่ยวนั้นถึงมีความเสี่ยงสูง เกษตรกรควรลด
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวลง และอย่าเน้นแต่การทำขาย หันมาใส่ใจในการทำกินมากขึ้น ไม่ใช่ตนเป็นชาวนาขายข้าวเปลือกจนหมด ตนเองต้องมาซื้อข้าวสารกิน หรือเป็นเกษตรกรแล้ว
ต้องมาซื้อพริก โหระพา ตะไคร้ ใบมะกรูด ฯลฯ ถ้าเป็นแบบนี้เรียกว่าล้มเหลว

การทำเกษตรต้องทำเป็น 3 ขั้น

1.ปลูกเพื่อเรียนรู้ : การจะปลูกอะไรจำเป็นต้องเรียนรู้ก่อน ไม่ปลูกเยอะ พยายามเรียรู้เข้าใจพืชนั้นๆเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโต อายุการเก็บเกี่ยว โรค-แมลง ปุ๋ย ยา เมื่อปลูกน้อย ๆ 
เรียนรู้ให้แน่ใจแล้วจึงขยายเพิ่ม อย่าปลูกมาก ๆ โดยที่ยังไม่รู้จักพืช

2.ทำให้ผลผลิตเกิดในช่วงแพง : หรือนอกฤดูกาล คือ เมื่อเราปลูกขั้นแรกจนรู้และเข้าใจดีแล้ว เราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะทำให้มีผลผลิตในช่วงราคาแพง หรือทำนอกฤดูกาลเพื่อให้ขายได้ราคาดี 
ไม่มีปัญหาในด้านการตลาด

3.ขายผลพลอยได้ : คือทำพันธุ์ขายทั้งเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ เพาะกล้า หรือแม้แต่กระทั่งแปรรูปผลผลิตการขายผลพลอยได้ จะช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น หรือบางครั้งอาจจะมากกว่าขายผลผลิตอีกด้วย

การทำเกษตรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ต้องปลูกพืชเป็น 3 ระยะ จะสามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นได้ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เป็ด โดยเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเลี้ยงด้วยหัวอาหาร
โดยเหลืออาหารที่เหลือภายในสวนของเราเอง เช่น หอยเชอรี่ แหน เศษอาหารผลไม้ ฯลฯ