รัฐบาลสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 เนื่องจากเมล็ดพันธุ์มีราคาไม่แพง และเป็นข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษเพราะมีปริมาณน้ำตาลต่ำ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต รวมทั้งยังเป็นข้าวทางเลือกสำหรับประชาชนที่ใส่ใจดูแลสุขภาพ โดยข้าวพันธุ์ดังกล่าวผ่านการวิจัยรับรองคุณสมบัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ รัฐบาลได้ร่วมมือกับภาคเอกชนแปรรูปข้าวพันธุ์ กข 43 ให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าว โดยจะนำออกวางจำหน่ายในท้องตลาดภายในเดือน พ.ค.นี้ ณ ห้างเทสโก้โลตัส เดอะมอลล์ บิ๊กซี ท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการข้าวทั่วประเทศ

คลิปข่าว
http://news.ch7.com/detail/296906