บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด และ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม ให้ความรู้ถึงเกษตรยุคใหม่ ผ่านเกมส์ต่างๆที่เน้นการมีส่วนร่วมและการลงมือทำ เช่นการขับรถเกี่ยวข้าวและรถขุดจำลอง และการต่อจิ๊กซอว์องค์ประกอบข้าว เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้น มัธยมต้นจนถึงมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ปกครอง กว่า 3,000 คน และสื่อมวลชนจากช่องต่างๆ เช่น Workpoint, NBT และ Channel 9 ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงเกษตรยุคใหม่ ในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)