บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด ได้ร่วมพิธีส่งมอบชุดแม่พิมพ์โลหะเพื่อใช้สำหรับการขึ้นรูปชิ้นส่วนอากาศยาน (Rudder) ให้กับสถาบันการบินพลเรือน สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาจัดสร้างอากาศยานนวัตกรรมใหม่ (SPORT THUNDER) เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการขึ้นรูปชิ้นส่วนอากาศยานจริงจากวัสดุคอมโพสิต รวมไปถึงเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรครูวิชาภาคพื้นของ สบพ. ในการนำไปต่อยอดในด้านอื่นๆในอนาคต โดยพลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบ และมีแขกผู้มีเกียรติจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีรับมอบฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

นับเป็นหนึ่งในความภูมิใจที่บริษัท Min Sen Machinery ได้ร่วมจัดสร้างเครื่องบินขนาด 2 ที่นั่ง ที่มีการออกแบบและจัดสร้างโดยฝีมือคนไทย