ท้าลองความแกร่ง รถไถเดินตาม คูโบต้า NC plus X
วันนี้เรามาดู คูโบต้าท้าลองความแกร่ง ทดสอบความ
แข็งแกร่งของโครงรถไถเดินตาม NC plus X ว่ามีความ
คงทนแข็งแรงขนาดไหน ด้วยการตกจากที่สูง 3 เมตร
ตกลงมาจะมีสภาพเป็นแบบไหน
เข้าไปชมคลิปเต็มได้ที่ ==> https://www.minsen.co.th/product/--nc-plus--special