บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด บริจาคเครื่องสีข้าวสิงห์สยาม ฉลองครบรอบ 60 ปี
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี