เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

MCB Series (4 Rolls)

( MCB Series (4 Rolls) )

MAV Series (3 Rolls)

( MAV Series (3 Rolls) )

HD-F 3015

( HD-F 3015 )

VS Series

( VS Series )

AD-S Series

( AD-S Series )

AD-R Series

( AD-R Series )

HTB-S Series

( HTB-S Series )

SH-2000

( SH-2000 )

SWISS GT 26

( SWISS GT 26 )

EvoDECO 32

( EvoDECO 32 )

EvoDECO 20

( EvoDECO 20 )

SE 250 x 1000 & 1500

( SE 250 x 1000 & 1500 )

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120