เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

SE 200 x 750 & 1000

( SE 200 x 750 & 1000 )

SC 325 x 1000, 1500, 2000 & 3000

( SC 325 x 1000, 1500, 2000 & 3000 )

SC 250 x 1000 & 1500

( SC 250 x 1000 & 1500 )

SC 200 x 750 & 1000

( SC 200 x 750 & 1000 )

Quick Turn Primos 100S

( Quick Turn Primos 100S )

Quick Turn Smart 350M (1500U)

( Quick Turn Smart 350M (1500U) )

Quick Turn Nexus 200-II MSY

( Quick Turn Nexus 200-II MSY )

Megaturn Nexus 900

( Megaturn Nexus 900 )

Vertical Center Smart 530C

( Vertical Center Smart 530C )

Double Column Vertical Machining Center FJV 5 Face 60/160 II

( Double Column Vertical Machining Center FJV 5 Face 60/160 II )

Vertical Center Nexus 530-II HS

( Vertical Center Nexus 530-II HS )

Horizontal Center Nexus 4000-III

( Horizontal Center Nexus 4000-III )

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120