เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

Horizontal Machining Center µ-8800

( Horizontal Machining Center µ-8800 )

Machining Center Orbitec 20

( Machining Center Orbitec 20 )

Integrex i-200ST

( Integrex i-200ST )

Integrex i-630V/6

( Integrex i-630V/6 )

Integrex e-670H

( Integrex e-670H )

5-Axis Double Column Vertical Machining Center VERSATECH V-140N/440

( 5-Axis Double Column Vertical Machining Center VERSATECH V-140N/ )

VARIAXIS i-800T

( VARIAXIS i-800T )

VARIAXIS j-500

( VARIAXIS j-500 )

Laser Processing Machine OPTIPLEX 3015 FIBER II

( Laser Processing Machine OPTIPLEX 3015 FIBER II )

Laser Processing Machine SPACE GEAR 510 Mk II

( Laser Processing Machine SPACE GEAR 510 Mk II )

Laser Processing Machine 3D FABRI GEAR 400 II

( Laser Processing Machine 3D FABRI GEAR 400 II )

PALLETECH MANUFACTURING CELL

( PALLETECH MANUFACTURING CELL )

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120