เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

e-BOT CELL

( e-BOT CELL )

GANTRY LOADER SYSTEM

( GANTRY LOADER SYSTEM )

CNC Slant-Bed Lathe FCL-820

( CNC Slant-Bed Lathe FCL-820 )

CNC Leath FBL-360 (BOX WAY RANGE)

( CNC Leath FBL-360 (BOX WAY RANGE) )

CNC Vertical Turning Center FVL-12

( CNC Vertical Turning Center FVL-12 )

CNC Vertical Turning Center FVL-1600

( CNC Vertical Turning Center FVL-1600 )

Vertical Machining Center QP-1620L

( Vertical Machining Center QP-1620L )

Vertical Machining Center QP-2560L

( Vertical Machining Center QP-2560L )

Vertical Machining Center QP-3560

( Vertical Machining Center QP-3560 )

Vertical Machining Center FTC-320V

( Vertical Machining Center FTC-320V )

Semi-Automatic Grinder FSG-2A1224 / 3A1224

( Semi-Automatic Grinder FSG-2A1224 / 3A1224 )

Grinder FSG-H/B818 CNC

( Grinder FSG-H/B818 CNC )

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120