เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

Vertical Turret Milling Machine FM-2S

( Vertical Turret Milling Machine FM-2S )

Vertical Turret Milling Machine FM-3VSKH

( Vertical Turret Milling Machine FM-3VSKH )

Vertical Turret Milling Machine FM-4SKH

( Vertical Turret Milling Machine FM-4SKH )

SR 6000

( SR 6000 )

GHTM11

( GHTM11 )

GHT9 G2 / G4

( GHT9 G2 / G4 )

GHT11 G2 / G4

( GHT11 G2 / G4 )

GT5 G2 / G4

( GT5 G2 / G4 )

GT7 G2 / G4

( GT7 G2 / G4 )

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120