Laser Processing Machine

Laser Processing Machine OPTIPLEX 3015 FIBER II

( Laser Processing Machine OPTIPLEX 3015 FIBER II )

Laser Processing Machine SPACE GEAR 510 Mk II

( Laser Processing Machine SPACE GEAR 510 Mk II )

Laser Processing Machine 3D FABRI GEAR 400 II

( Laser Processing Machine 3D FABRI GEAR 400 II )

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120