Min Sen Machinery delivered the molding machine for Rudder Aircraft production

นับเป็นหนึ่งในความภูมิใจที่บริษัท Min Sen Machinery ได้ร่วมจัดสร้างเครื่องบินขนาด 2 ที่นั่ง ที่มีการออกแบบและจัดสร้างโดยฝีมือคนไทย

COME TO JOIN METALEX 2018

ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน METALEX 2018 พบกับเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในยุค 4.0

Welcome to METALEX 22-25 Nov 2017

ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน METALEX 2017 พบกับเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

บริการตรวจเช็ค จัดซื้ออะไหล่และซ่อมบำรุง เครื่องจักร แบบครบวงจร

ใหม่ บริการตรวจเช็คประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร ...