​​

 

Min Sen Machinery Co., Ltd.
Head Office 

777 Mahachai Road, Wangburapaphirom, Pranakorn, Bangkok, 10200, Thailand

 

+662 621 1000-29

http://www.minsen.co.th

13.74731, 100.503498

+662 225 2877-8

[email protected]

 

- Agricultural Machinery Department 

 +662 621 1000-29 (Ext. 611-612)

+662 621 1044, +622 225 7805

 [email protected]

 

- Machine Tools Department

+662 621 1000-29 (Ext. 202-212)

+662 621 1054

[email protected]

 

- Human Resources Department

+662 621 1000-29 (Ext. 156-157)

+662 621 1052

[email protected]

​​
 
 

Min Sen Machinery Co., Ltd.
Wang Noi Office (Sales Water Systems)

9/12 Moo 8 Phaholyothin Road, Chiang Rak Noi, Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13180, Thailand

 

+6635 219 550

+662 294 2111 (Ext. 301-303)

http://www.minsen.co.th

14.163002, 100.618843

[email protected]

 

- Water System Department

+6635 219 550

+662 294 2111 (Ext. 301-303)

[email protected]

​​

 

Min Sen Machinery Co., Ltd.
​Yannawa Office (Engineering Services & Warehouse)

496 Soi Sathupradit49,  Bang Phong Phang, Yan Nawa, Bangkok 10120, Thailand

 

+662 294 2111 (Automatic 10 Lines)

+662 225 2877-8

[email protected]

13.683862, 100.5355937

 

- Water System Department

+662 294 2111 (Ext. 28-37)

+662 294 7833-34

[email protected]

 

- Water System Service

+662 294 2111 (Automatic 10 Lines)

+662 295 7835

[email protected]

 

- Warehouse Department

+662 294 2111 (Automatic 10 Lines)

+662 294 7836

Contact