หมวดหมู่

เครื่องสีข้าวกล้อง และข้าวขาว ตรา สิงห์สยามรุ่น MS 475 RM

MS 475 RM

รายละเอียด

  ประสิทธิภาพ
1.สีได้ทั้งข้าวกล้อง และ ข้าวขาว                                   2.สีข้าวเปลือกได้ 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง
3.เปอร์เซ็นหักน้อย ได้ต้นข้าวมาก                                 4.ทำความสะอาดข้าวเปลือก แยกข้าวกล้อง
5.แยกรำข้าว ปลายข้าวและแกลบในตัว                         6.สามารถปรับความขาวของข้าวได้ตามต้องการ
7.เหมาะสาหรับกลุ่มแม่บ้าน ชุมชนและประชาชนทั่วไป     8.นำไปรับจ้างสีข้าวหรือสีข้าวจำหน่าย

ข้อมูลจำเพาะ
1.ใช้มอเตอร์ ทั้งหมด 4 ตัว รวมกัน 4.75 HP
- ชุดกระเทาะเปลือก ใช้มอเตอร์ 2 HP
- ชุดขัดขาว ใช้มอเตอร์ 2 HP
- ชุดเครื่องคัดแยกข้าวกล้อง ใช้มอเตอร์ 0.5 HP หรือ ( 1/2 HP )
- ชุดทาความสะอาดข้าวเปลือก ใช้มอเตอร์ 0.25 HP หรือ (1/4 HP)

2.นำ้หนักเครื่อง 525 กิโลกรัม
3.ขนาด
- กว้าง 200 ซม. - ยาว 220 ซม. - สูง 260 ซม.

หมายเหตุ
- กินไฟชั่วโมงละ 10 - 15 บาท
- ใช้ลูกยางในการกระเทาะเปลือกข้าว จานวน 3 ลูก
- ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 15 แอมป์ , 220 โวลต์
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

*ประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าว ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้งาน

มีเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือกรวมอยู่ในชุดนี ด้วยแล้ว (MS 25 SM)

 

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120