หมวดหมู่

เครื่องสีข้าวกล้อง สิงห์สยาม รุ่น MS 100 BM

MS 100 BM

รายละเอียด

ประสิทธิภาพ
- สีข้าวเปลือกได้ 120 - 130 กิโลกรัม/ชั่วโมง
- เหมาะสาหรับกลุ่มแม่บ้านชุมชนและประชาชนทั่วไป
- นาไปรับจ้างสีข้าวหรือสีข้าวจาหน่าย
- ติดตั งล้อที่ฐานเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- แยกแกลบในตัว

ข้อมูลจาเพาะ
- มอเตอร์ 1 แรงม้า 220 โวลต์
- นาหนักเครื่อง 133 กิโลกรัม
- ขนาด กว้าง X ยาว X สูง
- 110 X 58 X 141 เซ็นติเมตร

*หมายเหตุ การสีข้าวกล้องจะไม่มีราและปลายข้าว
การสีข้าวกล้องต้องสีซาอีกหนึ่งรอบ

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120