หมวดหมู่

เครื่องสีข้าวกล้อง และข้าวขาว MS 300 RM

เครื่องสีข้าว MS 300 RM

รายละเอียด

ประสิทธิภาพ
1.เครื่องสีข้าวขนาดย่อม ใช้งานง่าย สีไว กินไฟน้อย
2.สีได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว
3.สีข้าวเปลือกได้ 120 - 130 กิโลกรัม/ชั่วโมง
4.แยกราข้าว ปลายข้าวและแกลบในตัว
5.สามารถปรับความขาวของข้าวได้ตามต้องการ
6.ติดตั้งล้อที่ฐานเพื่อการเคลื่อนย้ายสะดวก
7.เหมาะสาหรับกลุ่มแม่บ้าน ชุมชนและประชาชนทั่วไป
8.นาไปรับจ้างสีข้าวหรือสีข้าวจาหน่าย

ข้อมูลจำเพาะ
- มอเตอร์ 3 แรง 220 โวลต์ (ใช้หม้อแปลง 15 แอมป์)
- นาหนักเครื่อง 165 กิโลกรัม
- ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (110 x 58 x 142) เซ็นติเมตร

หมายเหตุ การสีข้าวกล้องต้องสี 2 รอบขึ้นไป

สนใจติดต่อ
ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด 02- 6211000-29 ต่อ 615-616 หรือ 02 – 6211033 Web : www.minsen.co.th

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120