หมวดหมู่

GT5 G2 / G4

GT5 G2 / G4

รายละเอียด

6000 - 10000 kg1000 mm6000 - 10000 kg  655 mmThe semi heavy-duty series of Geminis lathes are designed and built to CE standards to provide solutions for machining all type of parts. With two or four guideways bed type architecture, these machines combine high metal removal capabilities with high levels of accuracy, rigidity and reliability.

Machine Specifications 

 
Model GT5-G2 GT5-G4
Diameter on bed 1200 mm 1200 mm
Diameter on T-type saddle 850 mm 900 mm
Distance between points 1 - 12 m 1 - 12 m
Revolutions (ranges) 0 - 1400(4) min-1 0 - 1400(4) min-1
Main motor 30 kW  30 kW
Maximum torque 4000 Nm 4000 Nm
Bed width 655 mm 1000 mm
Weight between points 6000 - 10000 kg   6000 - 10000 kg

 

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120