หมวดหมู่

GT7 G2 / G4

GT7 G2 / G4

รายละเอียด

The semi heavy-duty series of Geminis lathes are designed and built to CE standards to provide solutions for machining all type of parts. With two or four guideways bed type architecture, these machines combine high metal removal capabilities with high levels of accuracy, rigidity and reliability.                        

Machine Specifications  

 
Model  GT7-G2 GT7-G4  
Diameter on bed  1600 mm 1200 mm
Diameter on T-type saddle  1200 mm 900 mm
Revolutions (ranges) 0 - 800(4) min-1  0 - 800(4) min-1
Main motor 51 kW 51 kW
Maximum torque 13750 Nm  13750 Nm
Bed width 905 mm 1250 mm
Weight between points  12000 - 20000 kg 12000 - 20000 kg

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120