หมวดหมู่

SEG ปั๊มพร้อมใบตัด (grinder) - สูบน้ำทิ้งน้ำเสียที่มีขยะ (toilet waste)

SEG

รายละเอียด

ภาพรวม

เครื่องสูบจานบด (grinder pumps) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่น SEG จากกรุนด์ฟอสได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้สูบน้ำทิ้งและน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดในชุมชนเล็กๆ หรือพื้นที่ที่มีประชากรไม่หนาแน่น ซึ่งไม่มีระบบระบายน้ำเสียหรือพื้นที่ไม่เหมาะกับการระบายด้วยแรงโน้มถ่วง

ระบบที่ใช้แรงดันจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ในการสูบน้ำทิ้งและน้ำเสีย และเครื่องในรุ่น SEG ก็มีคุณสมบัติทั้งในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่าย และการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ท่อแรงดันที่มีขนาดเล็กลงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน

ผลิตภัณฑ์ในรุ่น SEG ได้รับการออกแบบให้ลดการใช้พลังงานลง และลดค่าใช้จ่ายขณะเครื่องหยุดทำงานลงให้น้อยที่สุด โดยเครื่องสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน

การใช้งาน

เครื่องสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น SEG ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้สูบน้ำเสียที่ยังไม่ผ่านการบำบัดจากที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ หรือชุมชน การระบายน้ำด้วยระบบแรงดันสูงช่วยส่งน้ำเสียไปได้ไกลขึ้น

คุณสมบัติและข้อดี

 • การต่อปลั๊กสายไฟ (Cable plug)
 • ระบบจานบดที่มีประสิทธิภาพ
 • การปรับแต่งใบพัด SmartTrim
 • การต่อที่ยึดแบบพิเศษ (Unique clamp)
 • มือจับที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
 • ซีลเพลาชนิดตลับ (Cartridge shaft seal) แบบพิเศษ
 • ดีไซน์โมดูลาร์แยกชิ้นได้
 • ตลับลูกปืนรองรับการทำงานหนัก

จุดเด่น

 • ระบบจานบด
 • การต่อที่ยึดแบบพิเศษ (Unique clamp)
 • ซีลเพลาชนิดตลับ (Cartridge shaft seal)

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120