หมวดหมู่

HTB-S Series

HTB-S Series

รายละเอียด

The HTB-Series is a versatile tube honing machine that combines the best features of other Sunnen and General Hone machines. Precision sizing and finishing of long and large bores has never been easier or more productive.

Featurs and Benefits

- A PLC control and digital display allow complete control and monitoring of machine conditions.
- A built-in load meter indicates high and low spots in the tube bore as the operator can adjust the stroke as required for optimum cycle time.
- The HTB series is available in two-meter, four-meter, six-meter and eight-meter models. Several different tooling systems are available depending on the specific application.

Machine Specifications  

 
Diameter Range (I.D.) standard 25 - 350 mm (1 - 13.8 inch)
Diameter Range (I.D.) optional Up to 550 mm (21.654 inch)
Diameter Range (O.D.) standard 60 - 400 mm (2.4 – 15.8 inch)
Diameter Range (O.D.) optional 350 - 600 mm (13.8 – 23.6 inch)
Spindle Motor  3 kW (4HP)
                     
 

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120