หมวดหมู่

Laser Processing Machine 3D FABRI GEAR 400 II

Laser Processing Machine 3D FABRI GEAR 400 II

รายละเอียด

The 3D FABRI GEAR 400 II machine excels for an expanded range of laser-cut tube, pipe and structural applications. Available with a 2.5kW or 4.0kW resonator, the 3D FABRI GEAR 400 II cuts a wide variety of tubes and pipes including round, square, rectangular and triangular. It can also process I and H beams, C-channel, angle iron and additional user-defined shapes from mild or stainless steel. This extensive range of capabilities makes the machine ideal for many industries and applications.
- Automatic and continuous 3D laser cutting of long structural material                            

Machine Specifications  

 
Laser continuous rated output 2.5 kW / 4.0 kW
Max. cutting size (Round material) Ø20 - 406 mm
(Square materials) □20 - 300 mm
Max. workpiece length (Loading) 8000 mm, *6000 mm, *12000 mm, *15000 mm
(Unloading) 8000 mm, *3000 mm, *6000 mm, *12000 mm, *15000 mm
Positioning accuracy (X / U / Y) ±0.05 / 500 mm
(Y)  ±0.01 / 500 mm
(Z)  ±0.01 / 100 mm

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120