หมวดหมู่

UZN Series

UZN Series

รายละเอียด

The UZMA UZN line series tube benders are NC Control machines with Gear motor driven bending movment. These machines are the most economical solution of mandrel tube bending for Mass productions.

Machine Specifications
 
Model UZN 32 UZN 51 UZN 90 UZN 140
Max. Pipe diameter (mm) 32 51 90 140
Max. Wall thickness (mm) 2 3 5 8
Min. Bending radius (mm) 30 40 50 75
Max. Bending angle (o) 190 190 190 190
Bending speed (o/sec) 50 40 15 8
Motor power (kW) 2.2 5.5 15 37.5
Mandrel Length (mm)  2400 2500 4000 6000
Bending Accurancy ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2
                                        

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120