การได้รับการไว้วางใจ
นับเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดตลอดระยะเวลา 60 ปี ที่ผ่านมา บริษัทได้รับความไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทจากกลุ่มลูกค้าเอกชน รัฐวิสาหกิจและราชการ อาทิ​
 
 • กรมการทหารช่าง​
 • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • บริษัท การบินไทย จำกัด
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 • บริษัท จีอี เอลาโน เอเชีย จำกัด
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โชคชัยแดรี่ฟาร์ม จำกัด
 • บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
 • บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด
 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
 • บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 • บริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด
 • ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ จำกัด
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคาแห่งประเทศไทย
 • บริษัท โลตัสฮอล์วิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเหล้าพระนครเหนือ
 • บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามโมลด์
 • บริษัท สามมิตรมอเตอร์เมนูแฟคเจอรี่ง จำกัด
 • สำนักงานการอาชีวศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ
 • บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท หนองบัวฟาร์ม โคเจนเนเรชั่น จำกัด
 • บริษัท อ่าวสยาม มารีน จำกัด
 • บริษัท อิตัลไทย อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคัลไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท เอส ดับบลิว แอนด์ ซันด์ จำกัด
 • บริษัท แอตลาส คอปโก้ (ประเทศไทย) จำกัด