กว่า 60 ปี...ที่บริษัทเติบโตบนรากฐานแห่งความเชื่อมั่น และไว้วางใจ
 
คุณสุวงศ์ วงศ์ศิริเดช หรือ นายห้างหลิ่มหักบู้ ได้เริ่มต้นเส้นทางจากการสร้างธุรกิจร้านขายเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าเล็กๆ จนมาเป็นบริษัท มินเซน แมชีนเนอรี่ จำกัด จดทะเบียนในปี พ.ศ.2499 (1956) ดำเนินธุรกิจนำเข้าเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรและอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

ในเวลาต่อมา บริษัทได้ขยายขอบข่ายธุรกิจออกไปในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรม โรงงานผลิตเครื่องยนต์ดีเซลอเนกประสงค์เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรม โดยร่วมลงทุนกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด, บริษัท คูโบต้า จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท มารูเบนี่ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งเป็น บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท อีไอเอ็ม จำกัด ผู้ผลิตปั๊มน้ำชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินธุรกิจโครงการรับเหมาและให้เช่าปั๊มน้ำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมทุนกับผู้นำในด้านปั๊มน้ำระดับโลก จากประเทศเดนมาร์ก ก่อตั้งบริษัท กรุนด์ฟอสโฮลดิ้ง จำกัด ลงทุนในธุรกิจปั๊มน้ำ ในนามบริษัท กรุนด์ฟอส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายปั๊มน้ำในประเทศไทย

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามแนวนโยบายของรัฐบาล เป็นผู้แทนจำหน่ายให้กับหลากหลายสินค้า อาทิ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรแก่เกษตรกรทั่วประเทศ เครื่องมือกลขนาดใหญ่สำหรับใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและใช้ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ปั๊มน้ำและบริการให้คำปรึกษาระบบบริหารจัดการน้ำ โดยบริษัทมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมของไทยให้ก้าวทันต่อการแข่งขันในภูมิภาค

สำหรับในด้านการประหยัดพลังงาน บริษัทมีบริการตรวจวัดการใช้พลังงานของปั๊มน้ำ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในอาคารหรือโรงงาน ซึ่งบริษัทมีศูนย์วิศวกรรมและบริการที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2015 ตลอดจนทีมวิศวกรรม ที่มีความสามารถ ประสบการณ์เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งจากพันธมิตรธุรกิจทั่วโลก เครือข่ายธุรกิจทั่วประเทศ ตลอดจนลูกค้าธุรกิจทั่วทุกภาคจนส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตขึ้นจากหลายสิบล้านบาท เป็นหลายพันล้านบาทในปัจจุบัน ด้วยรากฐานที่มั่นคงและยาวนานกว่า50ปี ส่งผลให้บริษัท มินเซน แมชีนเนอรี่ เป็นทั้งเพื่อนคู่คิดและเป็นปรึกษาที่ดีให้กับคู่ค้าและลูกค้าในแวดวงเกษตรและอุตสาหกรรมตลอดมา