นโยบายคุณภาพ

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด ได้รับการรับรองจากระบบการบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 จากสถาบันรับรองระบบงานในระดับโลก ซึ่งเป็นสิ่งรับประกันได้ว่า บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด มีความมุ่งในการให้บริการที่เป็นเลิศ พร้อมกับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักคือ บริษัทฯ และลูกค้าจะเติบโตไปพร้อมๆกัน

บริษัทฯ เชื่อว่าวิธีเดียวที่จะรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบระยะยาวได้นั้น จะต้องให้บริการที่มีคุณภาพที่สุด