​ชื่อ อำเภอ จังหวัด ภาค เบอร์ หมายเหตุ
ธงชัยการเกษตร  หนองกรุงศรี กาฬสินธุ์ อีสาน 043-881475  
อนันต์การเกษตร สมเด็จ กาฬสินธุ์  อีสาน 043-861408  
ไทยอรุณมอเตอร์ ชุมแพ ขอนแก่น อีสาน 043-311040  
เกษมสุขการเกษตร น้ำพอง ขอนแก่น อีสาน 043-431520, 043-431453  
สหยนต์บ้านไผ่  บ้านไผ่ ขอนแก่น อีสาน 043-272544, 043-272744  
วันชัยการเกษตร หนองเรือ ขอนแก่น อีสาน 043-388068  
ชัยเสถียรการเกษตร บัวใหญ่ นครราชสีมา อีสาน 044-461848  
อิสานแมชินเนอรี่ สีคิ้ว นครราชสีมา อีสาน 044-705111  
ยอดมอเตอร์ อี.พี. เมือง นครราชสีมา อีสาน 044-370987  
สามัคคีเกษตรกลการ เมือง นครพนม  อีสาน 042-253130, 042-513131   
ศรีไฮ่ทงธนบูรณ์ เมือง บุรีรัมย์ อีสาน 044-611922   
สยามการยนต์หนองกี่ (สาขา 1 นางรอง บุรีรัมย์ อีสาน 044-631956 สยามการยนต์นางรอง
ศิริพงษ์แมชินเนอรี่  บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ อีสาน 044-681828, 088-1180177  
คูโบต้ามหาสารคาม พยัคภูมิพิสัย มหาสารคาม อีสาน 043-791263   
ธานินท์เกษตรยนต์ เมือง  มุกดาหาร อีสาน 042-611072   
สุนทรไทยแต้ศิริ เมือง ยโสธร อีสาน 089-2804949   
ยุทธมอเตอร์เซลล์ เมือง ร้อยเอ็ด อีสาน 043-512314, 043-512008  
รุ่งเจริญสมบัติ หนองพอก ร้อยเอ็ด อีสาน 043-579081  
จักรเกษตรยนต์  วังสะพุง เลย อีสาน 042-841049, 042-850810    
เมืองเลย ส.พัฒนายนต์ เมือง เลย อีสาน 042-811964  
ไพรัชการเกษตร เมือง ศรีสะเกษ อีสาน 045-661202   
ธนโชคการเกษตร กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ  อีสาน 045-661202, 086-8771778 คุณเอ็ม มีสาขาที่อุบล
คูโบต้า ปิติแทรคเตอร์ สว่างดินแดน สกลนคร อีสาน 042-776993  
บ้านเกษตร เทรดดิ้ง โพนพิสัย หนองคาย อีสาน 042-405288   
จิตติพรแมชินเนอรี่ เมือง  หนองบัวลำภู อีสาน 042-360638, 042-360637  
ขวัญใจการเกษตร กุมภวาปี  อุดรธานี อีสาน 042-334934, 0864650995  
ศรีไพศาล เมือง  สุรินทร์ อีสาน 044-512025  
มิตรเกษตร  เมือง  อำนาจเจริญ อีสาน 045-980105