​ชื่อ อำเภอ จังหวัด ภาค เบอร์ หมายเหตุ
คูโบต้าเมืองตรัง เมือง ตรัง ใต้ 075-219698, 086-4756866, 082-4230796  
ทุ่งสงจักรกล ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ใต้ 075-302032, 075-412919  
อารักษ์ภัณฑ์ ปากพนัง  นครศรีธรรมราช ใต้ 075-517317, 081-6983933  
หจก. คูโบต้าปัตตานี หนองจิก ปัตตานี ใต้ 073-357544, 081-5420006 K.ปุ้ม  
คูโบต้าพัทลุงจัรกล เมือง พัทลุง ใต้ 074-671777, 081-4786975 K.แมว  
คูโบต้าหาดใหญ่จักรกล บางกล่ำ บางกล่ำ ใต้ 074-414422  
เจริญภัณฑ์ เมือง สุราษฏร์ธานี ใต้ 077-272192