​ชื่อ อำเภอ จังหวัด ภาค เบอร์
คูโบต้า ก.แสงยนต์ ท่ามะกา กาญจนบุรี ​ กลาง 034-566302, 034-566312
จิตติชัยแมชินเนอรี่ สรรคบุรี ชัยนาท กลาง 056-481008, 056-481599
กาญจนพลการเกษตร หันคา ชัยนาท กลาง 056-451187
สหพานิชหันคา (1992) สาขา1 หันคา ชัยนาท กลาง 056-422450
ธนะทรัพย์ กำแพงแสน นครปฐม กลาง 034-281897-8
คูโบต้านครนายก เมือง นครนายก  กลาง 037-315236-7, 081-2984064
ประเสริฐพาณิช เมือง ปราจีนบุรี กลาง 037-211860, 081-9822942
นำสินเกษตรยนต์ เมือง ราชบุรี กลาง 032-312875-6
พานแทรกเตอร์ โพธาราม  ราชบุรี กลาง 032-359072
กรทองอะไหล่ ชัยบาดาล ลพบุรี กลาง 036-461635, 086-3323584
ศรีนวลพืชไร่ อรัญประเทศ  สระแก้ว  กลาง 037-231736, 037-231368
คูโบต้า เอ็ม เอส เอ็ม เมือง ฉะเชิงเทรา กลาง 038-981458-9
จ.การเกษตร อุทัยธานี อุทัยธานี กลาง 056-524600