​ชื่อ อำเภอ จังหวัด ภาค เบอร์
​ใต้ฟ้ายานยนต์ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร เหนือ  055-771367, 055-726143
สากลการเกษตร เมือง เชียงราย เหนือ 053-711129
อนันตภัณฑ์แทรคเตอร์ สารภี เชียงใหม่ เหนือ 053-963625
พูลชัยทวีกิจ เมือง พะเยา  เหนือ 054-431074, 054-431059, 054-410204
สันยนต์พิษณุโลก เมือง พิษณุโลก เหนือ  055-251521
แพร่การเกษตรไฟฟ้า เมือง แพร่ เหนือ 054-511559, 054-511835
ตากเกษตรยนต์ เมือง ตาก เหนือ 055-512685
กวงเซ่งเฮงตาก   เมือง ตาก เหนือ 055-512305
ไท-ซัน แม่สอด ตาก เหนือ 055-531799
กิจถาวรน่าน เมือง น่าน เหนือ 054-710235
น่าน-แพร่ การเกษตร เมือง น่าน  เหนือ 054-773955-7
ลำปางอนันตภัณฑ์ เมือง ลำปาง เหนือ 054-211072-3