เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

BBM-Spring Testing Machine

( BBM Spring Testing Machine )

BBM-Bogie Testing Benches

( Bogie Testing Benches )

BBM-Wheelset Press Machine

( Wheelset Press MDT 300/1 )

Geminis Semi-Heavy duty CNC

( GT7 G4-1600 (Double Turret) )

DOUBLE-SIDED BEVELLER UZ 50 MANIPULATOR 3D

( DOUBLE-SIDED BEVELLER UZ 50 MANIPULATOR 3D )

UZN Series

( UZN Series )

MCP Series

( MCP Series )

MCB Series (4 Rolls)

( MCB Series (4 Rolls) )

MAV Series (3 Rolls)

( MAV Series (3 Rolls) )

HD-F 3015

( HD-F 3015 )

VS Series

( VS Series )

AD-S Series

( AD-S Series )

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120