เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

RON OG

( ELECTROSTATIC AIR PURIFIERS OG )

RON EC

( ELECTROSTATIC AIR PURIFIERS EC )

RON/A 120 TO 2500

( ELECTROSTATIC AIR PURIFIERS 120 )

RON/A 100

( ELECTROSTATIC AIR PURIFIERS 100 )

RON/A 60

( ELECTROSTATIC AIR PURIFIERS 60 )

BBM-Spring Testing Machine

( BBM Spring Testing Machine )

BBM-Bogie Testing Benches

( Bogie Testing Benches )

BBM-Wheelset Press Machine

( Wheelset Press MDT 300/1 )

Geminis Semi-Heavy duty CNC

( GT7 G4-1600 (Double Turret) )

DOUBLE-SIDED BEVELLER UZ 50 MANIPULATOR 3D

( DOUBLE-SIDED BEVELLER UZ 50 MANIPULATOR 3D )

UZN Series

( UZN Series )

MCP Series

( MCP Series )

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120