อะไหล่แท้ สิงห์สยาม

อะไหล่แท้ สิงห์สยาม MS 300 RM

( อะไหล่แท้ เครื่องสีข้าว รุ่น MS 300 RM )

อะไหล่แท้ สิงห์สยาม MS 100 RM

( อะไหล่แท้ เครื่องสีข้าว MS 100 MS )

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120