หมวดหมู่

เครื่องคัดทาความสะอาดเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ รุ่น : MS 050 SS

MS 050 SS

รายละเอียด

รายละเอียดทั่วไป
 • เป็นเครื่องท้าความสะอาดข้าวเปลือก
 • มีก้าลังการผลิต 150 กิโลกรัม / ชั่วโมง
 • ใช้มอเตอร์ต้นก้าลังขนาด ½ แรงม้า
 • สามารถแยกเมล็ดลีบ,แกลบ,เศษฟาง,ดิน,หิน
 • มีแรงลมดูดเมล็ดลีบ,แกลบ,ดอกหญ้าเข้าไซโคลน
 • มีช่องแยกเศษหิน ดิน ทราย ฟาง ออกด้านหน้า
 • มีตะแกรงโยก 2 ชั น แยกเศษฟาง,ดิน,หิน
 • มีภาชนะรับเมล็ดพันธุ์ก่อนการคัดแยก
 • มีช่องคัดแยกเมล็ดสมบูรณ์และสิ่งเจือปน
 • โครงสร้างผลิตจากเหล็กเคลือบสีกันสนิม
 • มีสวิทซ์ควบคุมการท้างาน
 • น้าหนักรวม 120 กิโลกรัม
 • กว้าง 80 ซม. X ยาว 150 ซม. X สูง 155 ซม.

 

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120