หมวดหมู่

เครื่องข้าวขาว ตรา สิงห์สยามรุ่น MS 575 RM

MS 575 RM

รายละเอียด

ประสิทธิภาพ

1.สีได้ เฉพาะข้าวขาว                                              2.สีข้าวเปลือกได้ 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง
3.พร้อมเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก                  4.แยกราข้าว ปลายข้าวและแกลบในตัว
5.สามารถปรับความขาวของข้าวได้ตามต้องการ        6.เหมาะสำหรับกลุ่มแม่บ้าน ชุมชนและประชาชนทั่วไป
7.นำไปรับจ้างสีข้าวหรือสีข้าวจำหน่าย

ข้อมูลจำเพาะ

1.ใช้มอเตอร์ ทั้งหมด 4 ตัว รวมกัน 5.75 HP
- ชุดกระเทาะเปลือก ใช้มอเตอร์ 2 HP
- ชุดขัดขาว ใช้มอเตอร์ 3 HP
- ชุดกระพ้อตักข้าวเปลือก ใช้มอเตอร์ 0.5 HP หรือ ( 1/2 HP )
- ชุดทาความสะอาดข้าวเปลือก ใช้มอเตอร์ 0.25 HP หรือ (1/4 HP)
2.นำ้หนักเครื่อง 450 กิโลกรัม
3.ขนาด - กว้าง 200 ซม. - ยาว 140 ซม. - สูง 260 ซม.

หมายเหตุ

- กินไฟชั่วโมงละ 12 - 15 บาท
- ใช้ลูกยางในการกระเทาะเปลือกข้าว จานวน 3 ลูก ,
- ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 15 แอมป์ , 220 โวลต์
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

*ประสิทธิภาพของเครื่องสีข้าว ขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ใช้งาน

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120