หมวดหมู่

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12 - 3 - 3 ตราสิงห์สยาม (สูตรสำเร็จ) เพื่อนแท้ของดิน

Fertilizer 12 - 3 - 3

รายละเอียด

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120