หมวดหมู่

AD-S Series

AD-S Series

รายละเอียด

Unlimited possibilities and features provide faster and quicker setups. A wide assortment of material handling accessories and back gauge configurations allow the ADS to cost-effectively produce the most demanding parts.

Machine Specifications

 
Model  30135 37220 40175
Bending force 135 ton 220 ton 400 ton
Bending length 3050 mm 3700 mm 4050 mm
Distance between columns  2600 mm 3100 mm 3600 mm
Crowning Motorized Motorized Motorized
Daylight  530 mm 530 mm 530 mm
Throat depth   410 mm   410 mm   410 mm 
Support arms 2 amount 2 amount 2 amount

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120