หมวดหมู่

CNC Vertical Turning Center FVL-1600

CNC Vertical Turning Center FVL-1600

รายละเอียด

The series is perfect for heavy-duty turning, milling, boring, grinding, drilling and thread-cutting applications. The Y model is designed for key-slot milling of large-sized and/or heavy workpieces or workpieces made of east-iron, steel and cast iron. And with the optional live tooling function, the series offers additional flexiblemachining capabilities to make more complex workpieces with one machine.
- Table Motor: Up to 75kW (100 HP)
- Live Tooling, C-Axis and Y-Axis Available                                

Machine Specifications    

 
Table Diameter 63"
Max Swing/Cutting Dia  78.7"
Max Turning Height 53"
Max Table Load 22,000 lbs.
Spindle Speed 25-2500 rpm
Stroke (Z/Y/W) 35.4" / 39.4" / 31.4"
Z Axis Rotation Speed 3.33RPM
C Axis Cutting Feedrate 0-1200 degrees/min
                

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120