หมวดหมู่

DMX mechanical diaphragm dosing pump

DMX

รายละเอียด

End-of-Life Information
Grundfos DMX Pumps must be disposed of according to local regulations by using a public or private waste collection service. If this is not possible, contact the nearest Grundfos company or service workshop.
To identify the specific product materials, please check the Type key available in the product nameplate as described in the product´s Installation and operating instructions.

Safety Risk
Safety related to materials used
 • The materials used in DMX pumps do not pose any health risk to the person handling them. Please observe the corresponding indications in the Installation and operating instructions for taking the product out of operation.
 • The pump housing is filled with non-dangerous mineral oil-based grease.
Safety related to handling the product
 • The required safety measures for handling the chemical being dosed with this pump should be taken. The parts in contact with the fluid should be rinsed and cleaned before disposal in an environmentally sound way.
 • The product should be taken out of operation according to the recommendations described in the Installation and operating instructions.
 • Care should be taken when handling the pump due to its weight.
Disassembly of the Product
Depending on the pump model, the materials of the product components are:
 • Stainless Steel of different grades
 • Thermoplastics of different compositions
 • Elastomers of different compositions
 • Composites
 • Aluminium
 • Mineral oil-based grease (DMX 221 and 226)
 • Hydraulic oil (DMX 227)
 • Electronic scrap

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120