หมวดหมู่

MAV Series (3 Rolls)

MAV Series (3 Rolls)

รายละเอียด

The MAV three roll machine is the most innovative ad revolutionary machine on the market. It is a rolling machine that has many advantages unavailable on any other three roll machine. The MAV with is "variable axis" is the simplest and easiest rolling machine to use. It works as a press in the pre-bending of the plate edges and it is in fact more widely known as the Press-Roll". Reducing the distance between the lower lateral rolls it is possible to obtain an excellent flat end, in fact the length of the flat end is the shorter than any other three roll machine. If the distance between the ateral rolls is increased, this allows very thick plates to be bent, thus increasing the capability of the machine considerably.
 
Advantages  
                                 
It has been designed specifically to be the most technologically advanced and effective rolling machine for the 21st century. It contains design features that are absolutely unique when compared with any other three roll machine including numerous benefits without any of the handicaps of    the traditional three roll machines. It is particularly well suited to heavy duty work on thick plate:
- The only variable axis rolls with all 3 rolls driven as a standard feature (instead of driving only the top roll which makes working with thinner plate of narrow pieces more difficult).
- It has 3 independent hydraulic motors and 3 coupled gearboxes as a standard feature directly coupled to the roll thus providing excellent plate transit independently from weight, thickness or material and practically eliminating the risk of slippage. The rolls are braked automatically by the gearboxes, much more effective than the drum brake mechanism used by other manufacturers.
- The only variable axis rolls with the possibility to tilt considerably both the top and the lateral rolls to enable the machine to shape even the most inclined cone shapes.
- Hydraulic peripheral speed compensation, technically superior compared to clutch-brake systems commonly used by other manufacturers.
- All movements are completely hydraulically driver thus substituting obsolete manual or at best mechanical solutions adopted by other manufacturers.

Machine Specifications  
 
DAVI Model Plate width Rolling thickness Pre-bending thickness Overall dimension
A length width height working height
mm mm mm mm mm mm mm
MAV 2029 2050 28 20 5400 1650 1600 1000
MAV 2050 2050 68 54 5500 2450 2750 1800
MAV 2533 2550 26 18 5800 1650 1600 1000
MAV  2550 2550 60 48 6000 2450 2750 1800
MAV 3034 3100 24 16 6350 1650 1600 1000
MAV 3060 3100 80 58 6600 2800 3150 2100

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120