หมวดหมู่

PALLETECH MANUFACTURING CELL

PALLETECH MANUFACTURING CELL

รายละเอียด

Mazak is the largest manufacturing of Flexible Manufacturing Systems, with a production history of more than 30 years. The PALLETECH is designed with the flexibility required for shorter product life cycles, minimum in-process inventory, just-in-time production and other demands of today's manufacturing environment.
The PALLETECH MANUFACTURING CELL (1 level) and PALLETECH HIGH RISE SYSTEM (2, 3 levels) are selected according to your production volume and budget. Additionally, the PALLETECH SYSTEM is designed for convenient system expansion in response to changing production requirements in the feature. 
                          
 
PALLETECH SYSTEM
 
  Minimum Maximum
Machine (s) 1 16
Number of pallets (1 level) 6 200
Number of pallets (2 levels) 12 200
Number of pallets (3 levels) 18 200
Loading station (s) 1 8
Loading robot 1 1
     
                    
                    

 
                             

สินค้าใกล้เคียง

บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด สำนักงานใหญ่ 

777 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

สำนักงานยานนาวา

(ศูนย์วิศวกรรม บริการ และคลังสินค้า)
 

496 ซอย สาธุประดิษฐ์ 49 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุเทพฯ 10120